Tietopankki

Dokumentit mm. myynnin murrokseen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen
Nämä kertovat vallitsevasta markkinoiden muutoksesta sekä kuinka yrityksen tulisi toimia tässä uudessa tilanteessa.

Yhteenveto: Markkinointi ja myynti uudessa tilanteessa


Markkinointi ja myynti ovat uuden tilanteen edessä. Perinteiset toimintavat eivät enää toimi, koska asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Lue oheisesta dokumentista, mistä on kysymys.

 

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

Yhteenveto: Digitalisaatio organisaatioissa


Digitalisaatiosta on kirjoitettu paljon. Sillä on ollut jo nyt ja sillä tulee olemaan vahva vaikutuksensa myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy.  Oheinen dokumentti kertoo lisää digitalisaatiosta.

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

 

Yhteenveto: Näkyminen ja vaikuttaminen verkossa


Oheinen yhteenveto kertoo tarkemmin, kuinka uuden ajan haasteisiin tulisi organisaatioiden tarttua. Perinteinen myynti ei välttämättä enää vedä ja verkossa tulisi näkyä jotenkin. Oheinen dokumentti kertoo, kuinka edetä asiassa.

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

 

Yhteenveto: Asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakas on tänä päivänä hyvinkin valveutunut ostaja. Aikaisemmin hyvä tuote ja palvelu kohtuuhinnalla riitti vakuuttamaan asiakkaan. Tänä päivänä kilpailuetu luodaan ylivoimaisella asiakaskokemuksella.

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

 

Dokumentit mm. markkinoinnin automaatioon ja B2B -sisältömarkkinointiin
Nämä kertovat lisää uuden tietotekniikan hyödyntämisestä myynnissä ja markkinoinnissa.

Yhteenveto: Markkinoinnin automaatio


Markkinoinnin automaatio on kasvattunut suosiotaan viime vuosina. Oheinen dokumentti luotsaa lukijansa markkinoinnin automaation perusteisiin. Mitä kaikkea on hyvä tietää ennen työkalun hankkimista.

 

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

Yhteenveto: Inbound -markkinointi


Inbound -markkinointimalli on korvannut ja tulee edelleen korvaamaan perinteistä Outbound -tyyppistä markkinointia. Asiakkaat ovat yhä enemmän verkossa ja Inbound -malli on perusfilosofialtaan uudenlainen lähestymistapa.

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

 

Yhteenveto: B2B -sisältömarkkinointi


Sisältömarkkinoinnin idea on hyvinkin selkeä. Tuottamalla ja jakamalla potentiaalista asiakasta kiinnostavaa sisältöä, löydetään helpommin uusia asiakkaita. Lue oheisesta dokumentista miten tämä tapahtuu.

 

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

 

Yhteenveto: Vine -osoitepalvelun palvelupaketit


Eräs markkinoinnin tavoitteista on viestiä oikeille kohderyhmille. Suomen Asiakastieto ylläpitää tietokantaa suomalaisista yrityksistä. Nämä oikeat kohderyhmät on mahdollista hankkia yhdessä CRM -työkalun kanssa.

Lataa yhteenveto omaksesi   >>

 

Oppaat mm. eri tietojärjestelmien hankinnan suunnitteluun ja itse hankintaan
Nämä kertovat lisää asiakashallinnasta sekä yrityksen mobiiliteetin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja hallinnasta.

Asiakkuuksien hallinta tuo tehokkuutta myynnille


Asiakkuuksien hallinta on monessa yrityksessä arkipäivää. Vastaako nykyinen työkalu muuttuneisiin liiketoiminnan tarpeisiin? Mitä olisi hyvä tietää ennen järjestelmän hankkimista.

 

Lataa opas omaksesi   >>

EMM -järjestelmä kasvattaa työryhmien tehokkuutta


Enterprise Mobility Management (EMM) on järjestelmä sisältöjen, sähköpostin, mobiililaitteiden ja -sovellusten keskitettyyn hallintaan. Oheinen opas kertoo, mitä on huomioitava hankintaprosessin aikana.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Älypuhelin tuo lisäarvoa radiopuhelimena


Mission Critical Push To Talk (MCPTT) on järjestelmä, joka muuttaa vaativaan käyttöön tarkoitetut älypuhelimet radiopuhelimiksi.  Samalla hyödynnetään paikannusta sekä useita tietoliikenneverkkoja.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Moderni puhelinratkaisu asiakaspalvelun avuksi


Moderni puhelinjärjestelmä nostaa asiakaspalvelun laatua ja tehokkuutta nykyisillä kustannuksilla joustavasti sekä monikanavaisesti. Oheinen opas kertoo myös SaaS -palvelun liiketoiminnallisista hyödyistä.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Oppaat mm. yritysten tietoturvaan ja tietoturvan ohjeistukseen
Nämä kertovat yritysten tietoturvasta, tiedostojen jakamisesta sekä tietoturvan sisäisestä ohjeistuksesta.

Tietoturvan rooli korostuu pienemmissä laitteissa


Sekä älypuhelimet että taulutietokoneet ovat ilman suojaa helppoja kohteita väärinkäytöksille. Oheinen opas kertoo, kuinka suojautua uhilta.

 

Lataa opas omaksesi   >>

Organisaatioissa toistuvat samat lainalaisuudet


Tietoturvan tasoa on mahdollista nostaa uusien järjestelmien hankinnan myötä. Samalla tietoa voi ja kannattaa luokitella sisäisesti. Lue oheisesta oppaasta lisää tiedon suojaamisesta ja luokittelusta.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Tiedostojen jakaminen voi olla tietoturvariski


Monissa organisaatioissa käytetään yksityiskäyttöön tarkoitettuja pilvipalveluita, jotka voivat olla suurikin tietoturvariski. Oheinen opas kertoo, kuinka välttää tämä riski.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Henkilöstö tarvitsee tietoturvaohjeistusta


Teknologian ja prosessien muuttuessa tarvitaan kokonaisvaltaista ohjeistusta sekä nykyisille että uusille työntekijöille. Opas tietoturvaohjeesta toimii mallina.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Oppaat mm. yritysten mobiilisuuden kehittämiseen ja sisällön hallintaan
Nämä kertovat yritysten mobiilista työympäristöstä, eri pilviratkaisutyypeistä sekä businesskriittisen sisällön hallinnasta.

Mobiili työympäristö kehittyy jatkuvasti


Yritykset kehittävät toimintaansa yhä tehokkaammaksi ja joustavammaksi. Useilla toimialoilla on uusia haasteita kansainvälisessä kilpailussa. Oheinen opas kertoo, kuinka teknologia valjastetaan liiketoiminnan avuksi.

Lataa opas omaksesi   >>

Liiketoiminnan kehitystarpeet lähtökohtana


Tietohallinnon rooli on muuttunut monessa yrityksessä. Aikaisempi tekninen lähestymistapa on muuttanut muotoaan ja yhteistyö liiketoiminnan kanssa on ehdoton edellytys. Lue oheisesta oppaasta lisää liiketoiminnan muuttuneista tarpeista.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Pilviratkaisut ovat tulleet jäädäkseen


Pilvipalveluita tarjotaan monen toimijan kautta. Datakeskuksia nousee Suomeen kiihtyvällä vauhdilla. Oheinen opas kertoo mitä pilvipalvelut ovat ja mitä eroja on yksityisellä, julkisella sekä hybridillä pilvellä.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Kriittisen tietosisällön turvallinen hallinta


Tämän päivän yrityksissä tiedon on liikuttava nopeasti. Tieto pitää myös olla liiketoiminnan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta tietoturvallisesti. Tämä opas kertoo tietoturvallisesta sisällönhallinnasta.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Oppaat mm. strategian laatimiseen, yritysten etätyöhön ja työntekijöiden omistamien laitteiden hallintaan
Nämä kertovat mobiilistrategian laadinnasta, etätyöstä ja BYOD -politiikan hyödyntämisestä sekä yhdistetystä viestinnästä.

Mobiilistrategia linjaa kehityksen suuntaviivat


Mobiilistrategian laatiminen on yrityksissä pitkän tähtäyksen johdettua toimintaa. Suomalaisissa yrityksissä uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö on toistaiseksi ollut vaatimatonta. Oheinen opas kertoo aiheesta lisää.

Lataa opas omaksesi   >>

Työntekijät voivat käyttää omistamiaan laitteitaan


Tietotekniikan kuluttajistuminen tuo työntekijöiden omistamat laitteet yrityskäyttöön. Ennen positiivista BYOD -päätöstä on tiettyjä seikkoja huomioitava. Lue lisää BYOD -hankkeesta lataamalla oheinen opas.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Etätyö kasvattaa työviihtyvyyttä


Etätyötä suunniteltaessa on otettava huomioon useita asioita. On mietittävä mm. tietoturvaa ja etätyön kestoa sekä tehtäviä etätyössä. Oheinen opas raamittaa malliorganisaation ohjeistusta etätyöstä.

Lataa opas omaksesi   >>

 

Yhdistetty viestintä tuo kaivattua tehokkuutta


Yhdistetty viestintä oikein toteutettuna nostaa henkilöstön sisäistä ja ulkoista tehokkuutta luoden samalla asiakasarvoa. Tämä opas kertoo syitä kasvanneeseen yhdistetyn viestinnän tarpeeseen sekä käytännön toteutuksia .

Lataa opas omaksesi   >>