Blogi

Smartphone Solutions Blogi  - Enterprises Go Mobile

 

Smartphone Solutionsin Blogi ajankohtaisista digitalisaation aiheista sekä ajatuksia taloudesta Suomesta ja maailmalta

  Liiketoiminnan rakenteellinen uudistaminen eli transformaatio on digitalisaation näkökulmasta sekä keino että aikaansaava voima.

Transformaation avulla yritys voi laajentua esimerkiksi tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan taikka muuttaa hyvinkin radikaalisti nykyistä palvelun tuottamistapaa sekä jakelukanavaa.


Kemppi Group Oy on hyvä esimerkki siitä, kuinka yritys siirtyi laitetoimittajasta transformaation palveluistamisen kautta ratkaisuvalmistajaksi. Siirtyminen oli johdolta strateginen päätös siirtäen Kempin arvoketjussa korkeammalle tekemään liiketoimintaa yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.


Ifolor Oy laajentui tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan luomalla mm. kuvakirjapalvelun sekä verkkokaupan korvaamaan vanhan myyntikanavansa.


Näistä digitaalisista transformaatioista löytyy lisää luettavaa sivuiltamme http://www.smartphonesolutions.fi/2_10_digitalisaation-toteutuksia.html


Liiketoiminnan transformaatiosta digitaalisessa murroksessa on kirjoitettu paljon. Transformaatiossa on kysymys yrityksen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta. Paine käynnistää rakenteellinen uudistaminen on merkki taikka seuraus uudesta kilpailutilanteesta. Uusi digitaalisen aikakauden kilpailija on useimmiten globaali ja kirjoittaa toimialan ansaintasääntöjä uusiksi.


Transformaation suunnittelu käynnistyy tilannearvioinnilla, jonka on oltava rehellinen ja itsekriittinen. Muutoksen käynnistäminen on mille tahansa organisaatiolle iso juttu. Muutoksessa oleellista on osaamisen hankkiminen ja osaamisen organisointi. Hankkeella on ehdottomasti oltava ylimmän johdon tuki. Edellä olevissa esimerkeissä on myös yritysten hallituksilla ollut vahva roolinsa: valittu uusi strategia on sisältänyt merkittäviä riskejä liittyen oletuksiin toimialan liiketoimintaympäristön muutoksista.