Uutiset

Smartphone Solutions Uutiset  -  ajatuksia ja keskusteluita Suomesta sekä maailmalta

   Joka kolmannelta (33%) suomalaisyritykseltä puuttuu selkeä digistrategia, kertoo ohjelmistoyritys IFS:n tekemä selvitys.

Samaisessa selvityksessä käy ilmi, että neljä viidesosaa (81%) näkee digitalisaation nousevan avainasemaan seuraavien viiden vuoden aikana. Yhtä suuri joukko kokee tarvitsevansa lisää tietoa digitalisaatiosta.

Vastaajilta kysyttiin selvityksessä myös, mitkä olisivat tärkeimmät digitaalisuutta kiihdyttävät teknologiat. Kolmen tärkeimmän teknologian joukkoon nousivat Suomessa pilvipalvelut, esineiden internet ja robottiteknologia. 3D-tulostamista pidettiin vähiten tärkeänä.


Vastaajille oli myös epäselvää, kenelle organisaatioissa kuuluu digitaalisen kehittämisen päävastuu. IFS:n selvityksen mukaan joka toinen vastaajista nimesi päävastuulliseksi tietohallintojohtajan ja joka kolmas nimesi vastuulliseksi toimitusjohtajan. Joka neljäs talousjohtajan ja joka viides vastaajista teknologiajohtajan ja joka kymmenes markkinointijohtajan. Moni vastaaja nimesi useamman kuin yhden vastuuhenkilön, mikä kertoo vastaajien epävarmuudesta kysymyksen suhteen.


Kansainvälinen toiminnanohjausjärjestelmiä kehittävä ohjelmistotalo IFS selvitti alkuvuoden 2016 aikana digitalisaation kehitystä ja kasvun ajureita 20 eri maassa. Vastaajina oli 500 päättäjää eri päätöksentekotasoilta ja eri toimialoilta kuten valmistavasta teollisuudesta, rakentamisesta, vähittäis- ja tukkukaupasta sekä öljy-, kaasu-, auto- ja energiateollisuudesta.

Lue lisää aiheesta dokumentista 'Yhteenveto: Digitalisaatio organisaatioissa'.

SIIRRY LUKEMAAN YHTEENVETO TÄSTÄ