Uutiset

Smartphone Solutions Uutiset  -  ajatuksia ja keskusteluita Suomesta sekä maailmalta

       Sählääminen on kaikille tuttua, oli organisaatio mikä hyvänsä.


– Etsin ihmistä, joka antaisi vastaukseen kysymykseeni. Sellainen on talossa, mutta en tiedä kuka. Tai tiedän että tarvitsemani materiaali on olemassa, mutta en tiedä missä. Ainakaan en tiedä, missä on ajantasainen versio, vanhempi konsultti Antti Martikainen Sininen meteoriitti -konsulttiyhtiöstä kuvailee.
Usein sählääminen on vasta esityötä ennen varsinaiseen työhön pääsemistä.
Sininen meteoriitti on selvittänyt laajasta aineistosta, kuinka suomalaiset organisaatiot osaavat käyttää digitaalisia työkaluja kuten sähköpostia, kalenteria tai intraa.

Harva on tyytyväinen


Suomalaisten työtapojen tutkimus 2016 -selvityksessä oli mukana kymmeniä yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Ne työllistävät yhteensä lähes 30 000 henkilöä.
Tulos oli masentava. Vain kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että työtapoja kehitetään fiksusti yhteistyössä tehokkuuden ja liiketoiminnan tavoitteiden lähtökohdista.
– Suomalaisissa organisaatioissa ei ole ymmärretty, että työtapojen kehittäminen pitää sisältyä esimiesten ja johdon tavoitteisiin. Ei riitä, että tietotekniikan hyödyntämisen modernisointi annetaan it-osaston tai viestintäosaston tehtäväksi.
Tutkimuksen perusteella johdolla ja esimiehillä on korvaamaton rooli, kun sovitaan uusien työvälineiden käyttöön liittyvistä pelisäännöistä ja sopimuksista.
– Niiden myötä tiimit voivat toimia tehokkaasti, ja esimerkiksi asiakastietoa voidaan kerätä ja hyödyntää fiksulla tavalla.
Työskentelytapojen jähmeydessä ei ole sinänsä mitään uutta. Sen sijaan teknologia on viime vuosina kehittynyt isoin askelin. Esimerkiksi Microsoftin Office 365 -tuote on hyvin laajasti käytössä, sillä tuotteen käyttäjälisenssejä on Suomessa yli miljoona.
– Moderni teknologia on usein helppokäyttöisempää. Älypuhelimet ja pilviteknologia tuovat konkreettisia hyötyjä myös kenttätyöntekijöille. Hyötypotentiaali ei kuitenkaan toteudu, jos johto ja esimiehet eivät ole mukana muuttamassa organisaation toimintatapoja.


Esimiehen uudet taidot


Kyselytutkimuksen perusteella johto ja esimiehet eivät oikein ymmärrä koko organisaation ja asiakasyhteistyön etua, kun työkaluja kehitetään.
– Jos johto ei tajua, että työtapojen ja vallitsevan kulttuurin muuttaminen vaati panostusta ja uusia taitoja myös esimiehiltä, niin eihän siihen varata aikaa.
Digitalisaatio on Martikaisen mielestä sitä, että yhdessä organisoidutaan uudella tavalla kehittämään työskentelykulttuuria. Siten saadaan sujuvuutta työpäivään.
Ihmisten digitaalisten laitteiden käyttötavat ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina.
– Ihmiset näkevät muutoksen omassa elämässään. Miten helppoa on jakaa yhteisiä suunnitelmia ja kokemuksia ja myös löytää vastauksia ongelmiin. Lisäksi monet samat laitteet ovat käytössä myös työpaikalla.
Käyttöä ei opetella
Työtapoja selvittäneen kyselytutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia vastaajista kokee, että heiltä puuttuu konkreettinen apu henkilökohtaisten digityötaitojen kehittämiseen.


Älypuhelimiin ja tabletteihin kyllä investoidaan, mutta sovellusten yhteiskäyttöä eri laitteilla opetetaan korkeintaan pintapuolisesti.
Martikaisen mielestä henkilöstö- ja it-osastot voisivat nykyistä enemmän yhdessä miettiä työtyytyväisyyttä. Ne voisivat esimerkiksi opettaa helppoja rutiineja neuvomalla, miten viikon työt voisi organisoida työkalujen avulla nykyistä helpommin.
– Keskinäisessä oppimisessa ja työtapojen johtamisessa pitää ylittää siilorajat ja päästä pois osaoptimoinnista. Se vain luo uusia ongelmia.
Vain alle 11 prosenttia vastaajista kokee, että heidän organisaatiossaan työtapoja kehitetään fiksusti yhdessä tavoitteena työpäiväkokemuksen tehostaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.
Vain 21 prosenttia kokee, että organisaation käytössä oleva tieto ja asiantuntemus löytyvät tehokkaasti myös tiimirajojen yli.
Peräti 81 prosenttia kokee, että henkilökohtaisten digityötaitojen kehittämiseen tarvittava konkreettinen apu puuttuu.

Lue lisää aiheesta oheisesta dokumentista 'Yhteenveto: Digitalisaatio organisaatioissa'.

SIIRRY LUKEMAAN TÄMÄ YHTEENVETO

Voit olla myös kiinnostunut etätyön järjestämisestä työpaikallanne. Asiasta kertoo lisää 'Opas Etätyöohjeistukseen organisaatioissa'.

SIIRRY LUKEMAAN TÄMÄ OPAS