Organisaation mobiili työympäristö

Organisaation mobiili työympäristö

Koko Eurooppa on jäämässä sekä Aasian että Yhdysvaltojen jalkoihin digitaalisuuden kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Digitaalinen murros ohjaa kilpailua

Digitaalinen murros ja kehitys vaikuttaa yhä vahvemmin kaikkeen toimintaamme yhteiskunnassa. Tämä näkyy sekä yritystoiminnassa että julkisella sektorilla. Samalla toimintatapojen ja työympäristön on myös muututtava.

Kasvava kansainvälinen kilpailu pakottaa organisaatioita uudistumaan tavalla, jota ei olla aikaisemmin koettu. Loppukäyttäjiä - olivatpa he yritys- (B2B) taikka kuluttaja-asiakkaita (B2C) taikka organisaation omia työntekijöitä (B2E), on tarkasteltava aina liiketoiminnan tarpeet huomioiden.

Teknologia liiketoiminnan avuksi

Liiketoiminta vaatii moderneja ja kustannustehokkaita ratkaisuja toimiakseen, työntekijät / loppukäyttäjät vapaampia, miellyttävämpiä sekä tehokkaampia toimintatapoja - mielellään ajasta ja paikasta riippumatta. Lähes jokaisella työntekijällä on nykyään myös oma / itse omistettu mobiililaite, jota halutaan käyttää työelämässä. Loppukäyttäjät / asiakkaat edellyttävät sähköisiltä järjestelmiltä sekä laitteilta hyvää käytettävyyttä sekä luotettavuutta. Digitaalisessa maailmassa asiakas on yhä suuremmassa määrin ehdoton kuningas - kaiken ajattelun keskipiste.

Lue lisää oheisesta dokumentista 'Opas: Mobiili työympäristö tänään'.

SIIRRY LUKEMAAN OPAS TÄSTÄ