Strategiatyö

Organisaation strategiatyö  -  esimerkkinä mobiilistrategia

Mobiilistrategia on organisaation pitkän tähtäyksen johdettua toimintaa, jonka avulla otetaan käyttöön ja kehitetään mobiililaitteita ja -ohjelmistoja liiketoiminnan näkemyksiä kuunnellen sekä tietoturva ja kustannukset huomioiden. Mobiilistrategiassa korostetaan operatiivista kyvykkyyttä kasvattamalla henkilöstön osaamista ja työn tuottavuutta kehittyneen tietotekniikan avulla.

Suomalaisissa yrityksissä uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoimintaan on vaatimatonta. Vain 2% tutkimukseen vastaajista oli sitä mieltä, että hänen organisaatiollaan on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma sähköisen liiketoiminnan, sosiaalisen median, pilvipalveluiden sekä IT:n kuluttajistumisen osalta. Lähde: IT -barometri 2014.

Suunnitelma liiketoiminnan tarpeisiin

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry julkaisee vuosittain joulukuussa IT –barometri –raporttinsa. Viimeisin raportti on joulukuulta 2014, jossa kiteytetään mm. IT:n soveltamista ja johtamista seuraavasti:

"IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa IT -barometrin seitsemän vuoden historian ajan. Suomella ja suomalaisilla organisaatioilla on hyvät tekniset valmiudet ja kohtalaiset tiedolliset edellytykset digitaalisuuteen vastaamiseksi. Liiketoiminta kokee IT -ammattilaiset kumppaneikseen, mikä lisää osaltaan edellytyksiä. Heikko organisaatioiden kyky soveltaa ja johtaa IT:tä muodostaa kasvavan jälkeenjääneisyyden uhan". "Uusien tietoteknologioiden hyödyntämistä koskeva strateginen pohdinta on avain niiden hallittuun käyttöönottoon, tapahtuipa se millä vauhdilla tai tavalla tahansa" (IT -barometri 2013).

Tämän päivän tieto- ja viestintäteknologia on kehittynyt huimaa vauhtia. Älypuhelimet ja taulutietokoneet ovat yleistyneet ja tuoneet uusia soveltamistapoja joko korvaamaan taikka täydentämään nykyisiä työelämän prosesseja. Vauhdikas teknologian kehitys aikaansaa myös haasteita organisaatioille.

Vuoropuhelua liiketoiminnan ja tietohallinnon välille

Tietohallinnon ongelmana on muiden projektiensa ohessa pysyä kehittyvässä mobiiliteknologiassa mukana, henkilöstöstä puhumattakaan. Liiketoiminta vastaavasti etsii jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää tietotekniikkaa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä erottuakseen kilpailussa paikallisesti ja globaalisti. Tarvitaan siis hedelmällistä vuoropuhelua liiketoiminnan ja tietohallinnon välille.

SmartConsulting -konsultointimenetelmä

Smartphone Solutionsilla on monen vuoden kokemus sadoista organisaatioista ja tietohallinnoista sekä Suomesta että ulkomailta. Tämän kokemuksemme avulla kehitimme vuorovaikutteisen konsultointimenetelmän liiketoimintalähtöisen mobiilistrategian luomiseksi. Menetelmä on johdettu useiden organisaatioiden asiakastarpeista ja on siten vuosien kehitystyön tulos. Menetelmän avulla sekä liiketoiminta että tietohallinto läpikäyvät työpajakäytäntöä hyödyntämällä organisaation mobiliteetin nyky- ja tavoitetilaa läpi.

Lue lisää oheisesta dokumentista 'Opas: Mobiilistrategian luonti liiketoimintaa kuunnellen'.

SIIRRY LUKEMAAN OPAS TÄSTÄ