Mobiili sisällönhallinta

Organisaation mobiili sisällönhallinta (Mobile Content Management, MCM)

Tehokas sisällön ja informaation hallinta

Mobiili sisällönhallinta on alue, joka on kehittynyt valtavasti viimeisten 3 – 4 vuoden aikana. Mobiililla sisällönhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiota (=sisältöä) mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Sisältö voi olla video-, audio- ja kuvatiedostoja, Internet –sivuja, sähköpostiviestejä taikka tekstimuotoisia dokumentteja. Yhteistä tälle informaatiosisällölle on se, että sisältö on ihmisen ymmärtämässä muodossa (ei siis pelkkää dataa).

Suurin osa tietosisällöstä on käytännössä tekstimuotoisia dokumentteja.

Mitä on moderni ja mobiili sisällönhallinta?

Modernilla mobiililla sisällönhallinnalla tarkoitamme monikanavaista ja tietoturvallista pääsyä ajasta ja paikasta riippumatta organisaation tietosisältöön ottaen huomioon seuraavat osa-alueet:

  • toimintatavat, jotka ovat organisaation sisäisiä ja/tai organisaatioiden välisiä liiketoiminta- ja käsittelyprosesseja
  • käytettävä teknologia - erityisesti mobiiliteknologia, jota hyödynnetään toimintatavoissa ja prosesseissa
  • toimijat (työntekijät, organisaatiot), jotka käytännössä suorittavat em. prosesseja
  • sisältö, jota tuotetaan ja käsitellään prosesseissa

Mobiiliteknologia on tällä alueella kehittynyt suurin harppauksin eteenpäin.

Liiketoimintaa tukevia käytännön toteutuksia on olemassa lukuisia - hyvinkin erilaisilta toimialoilta.

Tämän lisäksi sisältöä voidaan tänä päivänä käsitellä

  • aikaan sidottuna esim. tietyt dokumentit ovat luettavissa halutun käyttäjäryhmän taulutietokoneella kahden viikon ajan, jonka jälkeen tietosisältö poistetaan laitteesta automaattisesti
  • maantieteelliseen paikkaan sidottuna esim. tietyt dokumentit ovat sidoksissa geolokaation avulla ennalta määritettyyn fyysiseen paikkaan - vaikkapa 500 metrin säteeseen organisaation omasta toimipaikasta

Lue lisää oheisesta dokumentista 'Opas Mobiiliin sisällönhallintaan'.

SIIRRY LUKEMAAN OPAS TÄSTÄ