Hybridit pilviratkaisut

Hybridit pilviratkaisut - Hybrid Cloud Solutions

"Jokaisella pilvellä voi olla kultainen reuna"

Digibarometri 2014 –tutkimuksen mukaan Suomella on kokonaisuutena parhaat edellytykset digitaalisuuden hyödyntämiseen. Kuitenkin suomalaisten yritysten kyky hyödyntää digitaalisuutta on samassa tutkimuksessa vasta sijalla 17. Ohi menevät sellaiset maat kuten Venäjä, Irlanti, Italia, Israel ja Intia.

"Pilvipalvelu on turvaton"

Tämä edellä mainittu lause kuvaa hyvin sitä, kuinka pilvipalveluihin /-ratkaisuihin vielä joitakin vuosia sitten suhtauduttiin. Organisaatioiden ensivaikutelma pilven tietoturvasta oli varsin kielteinen. Toki tätä käsitystä puolsivat monet muut pilvipalvelun ostamiseen liittyvät, tuolloin vielä avoimet asiat kuten toimittajan vastuu, tekninen tuki, ylläpito sekä erilaiset lainsäädäntöön liittyvät ongelmat ja kysymykset.

Pilviratkaisujen tarjonta ja laatu ovat tänä päivänä kehittyneet huimasti. Myös tiedonsiirto (kuten mobiiliverkot, WLAN –verkot) sekä käytettävät mobiililaitteet ovat nopeutuneet ja siten madaltaneet ratkaisujen käyttööottokynnystä.

Private  -  Public  -  Hybrid

Pilvipalvelut käytännössä tarkoittavat organisaation liiketoiminnalle optimoitua, virtualisoitua sekä automatisoitua ja käyttäjäystävällistä toimintaympäristöä. Pilvilaskenta (= Cloud Computing) tarkoittaa Internetissä (eli pilvessä) tapahtuvaa tietotekniikan kehitystä ja käyttöä. Pilvilaskenta kuvaa tietoteknisten palveluiden tuottamisen, käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon liittyy palveluna tarjottavia dynaamisesti skaalautuvia ja virtuaalisia resursseja. Selkokielellä tarjottava ratkaisu siis kasvaa asiakkaan liiketoiminnan kasvaessa. Käsite 'pilvi' on eräänlainen kielikuva, jolla viitataan abstraktiin Internet -pilveen (= käytetty usein kaaviokuvissa).

Lue lisää oheisesta dokumentista 'Opas: Hybridit pilviratkaisut'.

SIIRRY LUKEMAAN OPAS TÄSTÄ