Omat laitteet (BYOD)

Työntekijöiden omistamien laitteiden hyödyntäminen arkisessa työssä

IT -barometri 2014 -tutkimus

Tutkimuksen mukaan "Kuluttajistumisen strategia on noin kolmanneksella suomalaisista organisaatioista, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 13 prosenttia". Bring Your Own Device, BYOD = Työntekijän omistama laite on käytössä sekä työpaikalla että vapaa-aikana. Työntekijän näkökulmasta kuluttajistuminen (= tietotekniikan arkipäiväistyminen) on kuluttajakäytöstä tuttujen laitteiden ja sovellusten tuomista työkäyttöön. Globaaleilla organisaatioilla on tänä päivänä työntekijöiden käytössä mobiililaitteita, joiden omistajuus sekä käyttötavat vaihtelevat. Suomessa, kuten em. tutkimus osoittaa on enemmistönä työnantajan omistama laite, joka on yhden työntekijän käytössä.

Taustaa

Omien laitteiden hyödyntäminen käynnistyi Yhdysvalloista, missä monen organisaation työntekijä tuskastui organisaation olemassa olevaan laite- ja sovelluspolitiikkaan. Käytössä olleet laitteet ja sovellukset koettiin vanhoiksi sekä hankaliksi käyttää kun samaan aikaan markkinoille tuli entistä modernimpia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja mobiililaitteita.

Työntekijät hankkivat omalla kustannuksellaan modernimpaa tekniikkaa ja halusivat samalla hylätä organisaation tietohallinnon vakioimat ja käytössä olleet laitteet. Ilmiö aikaansai aluksi harmaita hiuksia tietohallinnoissa - vastaavasti myönteistä ajattelua organisaatioiden taloushallinnoissa. Molemmilla osapuolilla oli omat perustelunsa. Tietohallinto vetosi erityisesti tietoturvaan kun taas taloushallinto kustannushyötyihin. Loppukäyttäjät vetosivat käytettävyyteen sekä työviihtyvyyteen.

Lue lisää työntekijöiden omistamien laitteiden hyödyntämisestä oheisesta dokumentista 'Opas: Työntekijöiden omistamat laitteet työkäytössä'.

SIIRRY LUKEMAAN OPAS TÄSTÄ