Organisaatio ja etätyö

Etätyö organisaatioissa

Etätyöllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä tekee normaaliin työhönsä kuuluvia tehtäviä osan aikaa tai määräajan etätyösopimuksessa määritellyssä paikassa työnantajan toimitilojen ulkopuolella. Etätyöksi ei yleensä käsitetä lyhytkestoista tai satunnaisesti kotona illalla tai viikonloppuna tehtävää työtä eikä matkatyötä ellei tämäntyyppisestä työsuorituksesta ole erikseen esimiehen kanssa sovittu. Käytännöt vaihtelevat organisaatioiden mukaan.

Etätyön tavoitteena on eri tavoin monipuolistaa työn organisointimahdollisuuksia. Etätyö on työn uudelleenjärjestämisen ja rikastamisen yksi vaihtoehto. Tavoitteena on ylläpitää työkykyä ja lisätä henkilöstön motivaatiota erilaisissa elämäntilanteissa.

Lue lisää etätyöstä oheisesta dokumentista 'Opas etätyöohjeistukseen organisaatioissa'.

SIIRRY LUKEMAAN OPAS TÄSTÄ