Kysymyksiä

Tyypillisiä meille esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia kysymyksiin

digitalisaation päämäärä, mihin digitalisaatiossa tähdätään?

Miten käynnistää digitalisaation hanke?

Digitalisaatio ei mielestämme ole mitään rakettitiedettä vaan minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan mahdollistaja. Maailmaa ei tarvitse heti radikaalisti muuttaa – tärkeintä on edetä johdonmukaisin ja suunnitelluin digiaskelin. Oleellista on yhdessä pohtia mihin liiketoiminnan digitalisoinnissa tähdätään ja miten asetettuihin tavoitteisiin aiotaan päästä. Tällöin on meidän löydettävä vastauksia kysymyksiin kuten:  Mikä on yrityksemme yhdessä sovittu päämäärä digitalisaatiolle? Millä keinoilla ja toimenpiteillä saavutamme päämäärän sisäiset prioriteetit, aikataulut sekä resurssit huomioiden? Lue lisää aiheesta oheisesta dokumentista 'Yhteenveto: Digitalisaatio organisaatioissa'.

SIIRRY LUKEMAAN YHTEENVETO: DIGITALISAATIO ORGANISAATIOISSA

myyntityön toimimattomuus, myyntiprosessi on muuttunut

Emme tavoita enää asiakkaitamme?

Meiltä on moni yritys kysynyt markkinoilla olevasta tilanteesta – jonkinlaisesta "asiakaskadosta". Puhelimella soittaminen asiakkaalle ei tunnu tepsivän eikä sähköpostiviesteihin enää oikein vastata. Taantumalla on toki selityksensä - ainakin osittain. Fakta on se, että asiakaskäyttäytymisessä on tapahtunut suuri muutos. Perinteinen myyntityö ei välttämättä enää toimi. Yritysten tulisikin keskittyä asiakkaiden ostoprosessin parempaan tunnistamiseen ja samalla oman, proaktiivisen myyntiprosessin parempaan tiedostamiseen sekä hyödyntämiseen digitalisaation avulla. Lue lisää aiheesta oheisesta dokumentista 'Yhteenveto Markkinoinnin ja myynnin muuttunut tilanne'. SIIRRY LUKEMAAN YHTEENVETO MARKKINOINNIN JA MYYNNIN MUUTTUNUT TILANNE

Miten saisimme myynnillemme lisää myyntimahdollisuuksia eli liidejä?

Suurin osa asiakkaista on jo siirtynyt verkkoon. Osa heistä ilmeisesti vierailee sivuillamme. Olisi hyvä, jos tietäisimme enemmän tästä verkkoliikenteestä, mitkä organisaatiot ja mitkä henkilöt ovat vierailleet sivuillamme. Verkkosivusto voidaan toteuttaa siten, että se keskustelee vierailijan kanssa chat -ikkuna avulla taikka sivusto pyytää mm. yhteystietoja. Vastaavasti verkkosivustoon voidaan kytkeä käytössä oleva asiakashallintaohjelmisto (CRM) sekä markkinoinnin automaation (MA) ratkaisu. Markkinoinnin automaatioon on mahdollista tehdä useita asiakaskokemusta nostavia automaattisääntöjä kuten kiitosviestit ja liidien nostot tietyn toimenpiteen jälkeen. Lue lisää oheisesta pikaoppaasta: 'Vinkkejä liidien saamiseksi verkosta'.LATAA PIKAOPAS: VINKKEJÄ LIIDIEN SAAMISEKSI VERKOSTA

Miten saisimme verkkosivustollemme lisää kävijöitä?

Mikäli verkkosivusto kaipaa uudistusta niin uudistamisen aika on nyt. Sivustolla vierailevan käyttökokemus on aina tärkeä, käyttipä hän kannettavaa tietokonetta, älypuhelinta taikka tablettia. Modernilla julkaisujärjestelmällä sekä uudella ilmeellä saa ihmeitä aikaan kohtuullisin investoinnein. Verkkosivuston uudistamisen yhteydessä päivitetään samalla hakukoneoptimointia (SEO). Tyypillisesti käytettävät avainsanat tarkastellaan läpi uusien sivujen sisällön näkökulmasta. Avainsanojen optimoinnilla voidaan sivuston kävijämäärää merkittävästi nostaa. Lisäksi vierailijoiden joukosta on mahdollisuus nostaa liidejä. Lue lisää yhteenvedostamme. Lue lisää dokumentista 'Yhteenveto hakukoneoptimoinnista (SEO)'.LATAA YHTEENVETO HAKUKONEOPTIMOINNISTA (SEO)
 

Miten digitalisaatio ja mobiiliteknologia voisivat auttaa liiketoimintaamme parhaiten?

Tämä on kysymys, jonka liiketoiminnan edustaja (esim. myynnistä tai markkinoinnista) meille tyypillisesti esittää. Usein taustalla on huolenaihe siitä, että kilpaileva organisaatio pystyy entistä paremmin hyödyntämään tietotekniikkaa ja palvelemaan asiakkaitaan modernein ratkaisuin ja työkaluin. Liiketoiminnan toive on usein kommunikoida paremmin ja palvella asiakasta monikanavaisesti vähintäänkin yhtä hyvin kuin kilpailija - mielellään olemalla entistä joustavampi ja tehokkaampi.

Tärkeintä on uudentyyppisen ajattelun ymmärtäminen. Digitalisaatio haastaa meidät kaikki, mutta antaa samalla mahdollisuuksia uuden kehittämiselle. Vastaus kysymykseen löydetään suunnitelmallisen yhteistyön, vuoropuhelun ja uuden tietotekniikan avulla. Tietopankki -sivullamme löytyy monta näihin aiheisiin liittyvää dokumenttia, jotka voit ladata omaksesi.

SIIRRY TÄSTÄ TIETOPANKKI-SIVULLE

Onko organisaatiomme valmis muutokseen?

Tietotekniikka kehittyy valtavaa vauhtia. Pysyykö henkilöstömme perässä? Aikaansaako muutos enemmän haittaa kuin hyötyä? Mitä jos jäämme jälkeen kilpailijoistamme?
Sekä digitalisaatio että mobiiliteknologia ovat hyvinkin arkisia asioita - oikealla suunnittelulla ja koulutuksella sekä työprosessien uudelleenarvioinnilla päästään mainiosti käyntiin. Kokonaisuus voi vaikuttaa aluksi monimutkaiselta ja jopa hallitsemattomalta.  Kevyt ja ketterä hankkeen käynnistys eri osa-alueita palastellen varmistaa hallitun ja optimaalisen lopputuloksen. Eräs ratkaisuvaihtoehto voisi olla tilanteen analysointi ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.  Analyysi käsittää tapaamisen, keskustelun kohdeyrityksen liiketoiminnasta ja tietotekniikasta sekä raportin. Analyysi ei sido tilaajaa mihinkään. TILAA ANALYYSI TÄSTÄ